Eines per la gestió de la sobrefreqüentació als espais naturals vulnerables

Promovem actituds respectuoses cap als espais naturals vulnerables del nostre país per gaudir-los amb més plenitud i respecte amb eines per a gestió de la sobrefreqüentació a la natura. Catalunya